SSTSamenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling

Visie

SST wil volwaardige en duurzame jobs creŽren voor iedereen die nood heeft aan extra en intensievere ondersteuning, zonder enige vorm van discriminatie, via het uitbouwen van professionele ondernemingen.

SST wil dit realiseren door beleidsbeÔnvloedend te werken en door een maatschappelijk draagvlak te creŽren voor sociale tewerkstelling als volwaardige en duurzame tewerkstelling,

Missie

SST biedt dienstverlening aan maatwerkbedrijven

Informatiedoorstroom organiseren mbt tewerkstellingsopdracht

Vorming organiseren

Netwerking organiseren tussen maatwerkbedrijven

Methodiekondersteuning maatwerkbedrijven

SST doet aan belangenbehartiging 

Beleidsvoorbereidend werk

Lobbywerk

SST profileert de sector in de maatschappelijke geledingen 

SST vertegenwoordigt de werkgevers in het sectoraal sociaal overleg 

Voorbereidend werk

Onderhandelingswerk

Vorige pagina Printen

BYS Backoffice  Copyright

Koning Albertlaan 124,  9000 Gent | T. 09 2599766 | F. 09 2599768 | info@sst.be

Zin geven