SSTSamenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling

Actueel

Principeakkoord maatwerk: voorzichtig hoera

28/10/2016

De Vlaamse Regering keurde vandaag het principeakkoord naar een hernieuwd maatwerk bij collectieve inschakeling goed.


Onderhandelaars in dit verhaal waren SST (Samenwerkingsverband Sociale Werkplaatsen), Groep Maatwerk, VDAB en Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie. SST bedankt alle partners uitdrukkelijk, en in het bijzonder mijnheer Vanderpoorten, die de dialoog heropend heeft.

Opgelucht ademhalen
Voor de leden van SST en Groep Maatwerk komt met dit akkoord een einde aan een periode van zenuwslopende onzekerheid. Een zucht van verlichting gaat door de sector.

Vooral de opheldering rond de financiŽle impact van maatwerk, is een maatregel die hopelijk voor meer rust in de sector zal zorgen. De overgangsmaatregel bepaalt dat er gedurende (minimaal) een jaar met een 'simultane' boekhouding wordt gewerkt. Simulaties van voorschotten en afrekeningen zullen de financiering (zoals toegepast vanaf 1 januari 2019) scherpstellen. Die simulatie loopt parallel met de financiering volgens de huidige principes.

Ook de afschaffing van de dubbele begrenzing in contingent en budget, kan enkel enthousiast onthaald worden. Tot voor het akkoord was het subsidiebudget begrensd, zelfs al had het contigent de maximumgrens nog niet bereikt. Voortaan kan de ondernemer blijven aanwerven zolang het contingent niet ingevuld is. De hoogte van de pakketten wordt irrelevant en de budgettaire grens op ondernemingsniveau valt weg. Uiteraard zijn er veiligheidsgrendels ingebouwd maar de impact daarvan op ondernemingsniveau zou in eerste instantie kleiner zijn.

Het belangrijkste element is de erkenning van het probleem in de toeleiding naar onze sector. VDAB uit met het akkoord de intentie om dit 'nader te onderzoeken en indien nodig de toeleidingscriteria bij te sturen'. Dit voornemen is voor ons cruciaal in de dialoog met VDAB.

Werk aan de winkel
Kortom, het principeakkoord is een reuzenstap in de goede richting maar vooralsnog geen reden tot jubelstemming. Er is nog een pak werk aan de sociale economiewinkel.
Het gewicht van dit akkoord ligt voornamelijk in de opening die het creŽert om maatwerk opnieuw op de rails te krijgen. Nu de goedkeuring door de Vlaamse Regering op tafel ligt, gaan we met veel animo verder met de opmaak van het Maatwerkbesluit-bis. Het nieuwe maatwerk zou per 1 januari 2019 van kracht gaan. Pas dan zal de druk helemaal van de ketel zijn.

Eva Verraes
Directeur SST
0470/88 28 54

Vorige pagina Printen

BYS Backoffice  Copyright

Koning Albertlaan 124,  9000 Gent | T. 09 2599766 | F. 09 2599768 | info@sst.be

Zin geven