SSTSamenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling

Welkom


SST vzw (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling) is een werkgeversfederatie. We vertegenwoordigen 84 sociale werkplaatsen met een totale tewerkstelling van 9.000 mensen. Sinds 1 april 2015 gingen de sociale werkplaatsen door het leven als maatwerkbedrijven. De besluiten van de Vlaamse Regering die het decreet in uitvoering brachten, werden echter geschorst op 26 januari 2016. De Raad van State doet later een uitspraak ten gronde maar de koepels en overheid zoeken intussen samen naar een oplossing, richting maatwerk.
Daarnaast verdedigt SST de belangen van een 10-tal arbeidszorgcentra. Deze organisaties richten zich op personen met een arbeidsbeperking waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt (voorlopig) onoverbrugbaar is voor betaalde tewerkstelling.


Als koepel zet SST in op vier strategische pijlers:

  • SST is proactief betrokken bij beleidsontwikkelingen en creŽert hiervoor een draagvlak bij haar leden, beleidsmakers en publieke opinie.
  • SST vertegenwoordigt structureel en formeel het werkgeverschap binnen PC 327.
  • SST ontwikkelt, ondersteunt en implementeert een medewerkersbeleid in de maatwerkbedrijven.
  • SST bouwt haar dienstverlening naar waardegedreven ondernemerschap uit in socio-economisch en cijfermatig onderzoek om bij te dragen aan een coherente en toekomstgerichte strategieontwikkeling.

 

Vorige pagina Printen

Principeakkoord maatwerk: voorzichtig hoera

De Vlaamse Regering keurde vandaag het principeakkoord naar een hernieuwd maatwerk bij collectieve inschakeling goed.


Onderhandelaars in dit verhaal waren ...

lees verder

 

BYS  Backoffice  Copyright

Koning Albertlaan 124,  9000 Gent | T. 09 2599766 | F. 09 2599768 | info@sst.be

Zin geven